Parohia „Sfânta Treime” - Vatra Dornei, protoieria Câmpulung Moldovenesc, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

a.      Istoricul comunității parohiale

        ,,Ţara Dornelor” a fost locuită din timpuri străvechi de dacii liberi, fiind cunoscută sub numele de Docirana, iar primele aşezări consemnate în istorie  pe locul de azi al Dornelor datează din jurul anului 1120. Atunci exista aici o republică independentă, ca parte constitutivă a Ocolului Câmpulung care, prin 1352, a devenit parte a noului principat al Moldovei întemeiat  de Dragoş Vodă, fiind populată, în special, cu emigranţi fugiţi din Transilvania.

     Primele documente scrise pomenesc despre Dorna abia în 1595. În 1775, după pacea de la Küciuk Kainargi, Vatra Dornei, ca şi nordul Moldovei, a intrat în componenţa Imperiului habsburgic, până în 1918.

    Vatra-Dornei, staţiune climaterică şi important nod de circulaţie, declarat oraş pe 17 decembrie 1907, loc de legendă şi istorie, străveche vatră de spiritualitate și cultură din Bucovina, „[...] pământul nostru cel mai scump, obârşia Moldovei", așa cum glăsuia poetul tuturor românilor Mihai Eminescu, după o lungă stăpânire străină, după multe  speranțe, așteptări și încercări timp de  aproape opt decenii, de a construi o Biserică din cărămidă, are, în sfârșit, o biserică măreață închinată Sfintei Treimi (vezi anexa 1și 2).

b.    Istoricul bisericii parohiale   

           Prin voia și rânduiala lui Dumnezeu, Biserica a fost înălțată de însăși Sfânta Treime prin mâinile enoriașilor, însuflețiți și îndrumați pastoral, de la începutul lucrărilor și până la sfârșitul lor, de  pr. Mihai VALICĂ, care avea vârsta de 33 de ani, când au început lucrările de construcție, numit paroh prin decizia nr. 33 din 1 octombrie 1990, dată ce corespunde cu înființarea parohiei Sfânta Treime din Vatra Dornei. Lucrările au durat 12 ani. Sfințirea cea mare s-a făcut după terminarea picturii pe data de 22 septembrie 2002 (vezi foto pisanie nr. 5).

      În ziua de 21 Octombrie 1990 s-a fințit locul și s-a pus piatra de temelie  pentru noul locaș de mântuire, de IPS Pimen al Sucevei și Rădăuților, iar pe 11 aprilie 1991 s-au început, efectiv, lucrările de construcție (vezi aneza 6).

      Proiectul a fost făcut de arhitectul Gheorghe Bratiloveanu, iar lucrările au fost asistate tehnic de inginerul doctor în rezistența materialelor Gheorghe Gemeniuc din Suceava.

Bucuria din ziua împlinirii unui vis atât de îndelungat, a fost extrem de mare, deoarece, în Vatra Dornei, în perioada atee, comunistă, nu s-a permis să existe o biserică reprezentativă proprie, nici după incendiarea unicei Biserici Ortodoxe din lemn (1954), ci, se slujea în două biserici neortodoxe părăsite, care, în 1984 și respectiv 1990, au fost transformate arhitectural în Biserici Ortodoxe și transfigurate hristic în Trupul lui Hristos, prin harul sfințitor și mântuitor, care îl dă doar dreapta credință.               

      Respectând modelul tradiţional al bisericilor moldoveneşti, noua Biserică ,,Sf. Treime” este înaltă de 40,28 metri, lungă de 40 de metri şi lată  de 11 metri - la naos, şi 16 metri - la abside, concepută pe arce moldoveneşti, iar prezenţa contraforţilor, cornişelor, so­clurilor masive, ocniţelor şi firidelor descriu toate limbajul structural al goticului moldovenesc, având şapte turle și douăsprezece cruci din inox, iar a treisprezecea, din marmură albă, e închinată Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Între 2010-2015 s-au confecționat vitralii pentru toată Biserica.

Demisolul serveşte ca Paraclis, închinat Cuvioasei Parascheva, dar și ca spaţiu cultural-filantropic: bibliotecă religioasă, sală de lectură și de conferințe, expoziţie de icoane, lansări de cărți, praznicar, etc.

Prin pictura ei, realizată de maestrul Mihai Mociulschi şi de  pictorul   Robert George Bulgariu, Biserica  ,,Sfânta Treime” s-a înscris, încă de la început, în  salba de valori de acest fel din Bucovina şi din Moldova (vezi foto 3). El a fost ajutat de voluntarii pictori dorneni Mihaela Pavelescu, Rodica Buşcu şi Toni Felciuc, precum şi de profesioniştii Robert Bulgariu, Tudor Mărghidan şi Gianina Miron.

Primul preot slujitor și ctitor a fost parohul dr. Mihai Valică (vezi foto 8). Din 01.10. 2000 a venit prin transfer, ca preot coslujitor, drd. Magherca Marius Nicolae (vezi foto 9), de la parohia Sf. Gheorghe, respectiv de la capela mortuară din cimititul Sf. Ilie, din Vatra Dornei, iar din 09.09.2009 a fost numit preotul nou hirotonit dr. Emanuel Valică, împreună slujitor (vezi foto 10). La data de 01.09.2018 noul preot paroh este Pr. Dr. Valică Emanuel, fiul ctitorului Pr. Dr. Mihai Valică, care continuă lucrarea pastoral -misionară alături de tatăl său, slujind la același altar.

 

 

c.       Cimitirul și Capele

Robert Bulgariu a pictat și Capela „Sf. Vasile cel Mare” de la „Casa Mitropolitul Vladimir de Repta” şi Capela ,,Cuvioasa  Parascheva”, din cimitirul cu acelaşi nume, care a fost reconstruită din cărămidă, la inițiativa de atunci a pr. paroh dr. Mihai Valică între anii 2000-2004. Acestea aparțin patrimonial de Parohia Sf. Treime.

d.      Activități culturale și filantropice

Parohia Sf. Treime, în parteneriat social-filantropic cu AFMC „CHRISTIANA” Vatra Dornei, desfășoară din 1990 activități medical-social-filantropice pentru cazurile sociale din bazinul Dornelor.  Proiectul se intitulează: „Și voi sunteți ai noștri. Nouă ne pasă”.  Parohia are încheiate parteneriate cultural-educaționale cu două grădinițe și cu Scoala gimnazială nr. 2, de pe raza teritoriului ei canonic.

Activitatea liturgică, pastorală, culturală, editorială, social-filantropică și misionară se desfășoară cu multă dăruire și jertfă pastorală, de cei trei preoți slujitori, într-o societate din ce în ce mai seculară, săracă și îmbătrînită.

Biserică parohială Sf. Treime este închinată și jertfei eroilor și martirilor neamului nostru, care au luptat pentru libertatea și demnitatea României de-a lungul istoriei. În acest context, prin mila lui Dumnezeu, am primit în dar, cu binecuvântare arhierească, pe data de 21 decembrie 2010, trei moaște (tibie, omoplat și o coastă) ale sfinților martiri anonimi ai închisorilor de la Aiud, descoperite în Râpa Robilor (vezi Catalogul cu Sf. Moaște din România).

e.       Profilul actual al parohiei

După 1990, Vatra Dornei a rămas un oraș nonindustrial, de aceea, populația a fost nevoită să migreze spre orașele mai mari, la sate sau în străinătate. Astfel, parohia Sf. Treime după recesamântul din anul 2012, numără doar 3191 de suflete, respectiv 1016 familii.

 

A consemnat pr. paroh dr. Emanuel VALICĂ

 

Date de contact: Parohia Sf. Treime Vatra Dornei, str. Catedralei nr. 1, cod 725700, jud. Suceava, tel: 0747119329, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Bibliografie

Mircea VLĂDICĂ, Vatra Dornei. Plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană,  Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007; Nicolae POPA, Vatra Dornei - schiţă monografică, Ed. Sentinela, Vatra Dornei, 1997; Paraschiva și Ioan ABUTNĂRIȚEI, Monografia comunei Coşna, judeţul Suceava, Ed. AXA, Botoşani, 2009 ; Petru TĂRANU, Memoria Dornelor, vol. III, ed. Ţara Fagilor, Suceava, 1999; Gheorghe VICOL, pr.drd. Mihai VALICĂ, ,,Catedrala Sfânta Treime între ziua împlinirii şi început de ctitorie duhovnicească”, Grupul editorial Crai nou. Muşatinii. Bucovina viitoare, 2002; Pr.. prof. dr. Mihai VALICĂ, prof. colonel (r) Grigore RADOSLAVESCU, Ortodoxia în contextul mondialismului ocult. Abordare pastorală și bioetică, Ed. Studis, Iași, 2012.

 

model-2

1.      Catedrala „Sf. Treime” din parcul stațiunii balneare „Veverița”- partea de Est

2.      Fronton - Catedrala Sf. Treime

3.      Interior, Catapeteasma și Sf. Altar

 

4.      Pisanie

5.      IPS PIMEN

6.      Tablou votiv de familie: ctitorul pr. dr. Mihai, prb. Domnița, Ecaterina și pr. paroh dr. Emanuel VALICĂ

 

7.     

Pr. Dr. Mihai VALICĂ

8.      Pr. Drd. Marius MAGHERCA                        10. Pr. Paroh Dr. Emanuel VALICĂ

 

 

 

                                           

Sinaxar